������ ������ �����������
Народний депутат України
Заслужений економіст України, кандидат юридичних наук,
генерал-лейтенант міліції, лауреат державної премії в галузі науки і техніки

Депутатська діяльність

12.05.2011 | 11 травня 2011 року було проведено засідання Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності

11 травня 2011 року було проведено засідання Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. В ході засідання було розглянуто 11 законопроектів.
1. Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо усунення надмірного державного регулювання у сфері автомобільних перевезень», поданий Президентом України (реєстр. №8397).
2. Проект Закону України «Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України (щодо участі народних засідателів)», (реєстр. №8308).
3. Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності посадових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування» (реєстр. №7497).
4. Проект Закону «Про забезпечення безпеки та громадського порядку під час проведення масових спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів» (реєстр. №7137).
5. Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України ,,Про державну податкову службу в Україні» (реєстр. №6682-1).
6. Проект Закону України «Про внесення доповнення до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України щодо встановлення відповідальності за підроблення документів про освіту», поданий народним депутатом України Шаровим І.Ф. (реєстр. №8171).
7. Проект Закону України «Про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України (щодо злочинів у сфері статевої свободи)», поданий народним депутатом України Шемчуком В.В. (реєстр. №8230).
8. Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо встановлення кримінальної відповідальності за фальсифікацію голосування народним депутатом України, депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатом місцевої ради на пленарному засіданні за іншого депутата)», поданий народним депутатом України Кармазіним Ю.А. (реєстр. №8286).
9. Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України "Про міліцію" (щодо обов'язків та прав міліції при забезпеченні дозвільної системи органами внутрішніх справ)», поданий народним депутатом України Грицаком В.М. (реєстр. №4829).
10. Проект Постанови «Про заслуховування інформації Генерального прокурора України Пшонки В.П. та Міністра внутрішніх справ України Могильова А.В. щодо вжитих заходів розшуку по встановленні осіб винних у скоєні вбивства Анастасії Балябіної та Тетяни Мізіної та стан розкриття і розслідування цього злочину» (реєстр. №8261).
11. Попередній розгляд проекту Закону України «Про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України (щодо впровадження смертної кари як виду покарання)», поданий народними депутатами України Симоненком П.М., Алексєєвим І.В., Бевзом В.А. (реєстр. №8148), відповідно до ст.ст. 93-94 Закону України «Про Регламент Верховної Ради України.
Особливу увагу народний депутат України Грицак В.М. звертає на наступний законопроект:
1. Проект Закону «Про забезпечення безпеки та громадського порядку під час проведення масових спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів» (реєстр. №7137).
Проект Закону готується на друге читання. Метою проекту Закону є створення умов для забезпечення дотримання безпеки та громадського порядку на місцях проведення масових спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів, упередження, припинення та запобігання протиправним вчинкам і покарання осіб, які їх здійснюють; забезпечення співробітництва між державними органами, організаторами та громадськими організаціями для попередження всіх форм насильства та протиправних вчинків при проведенні відповідних заходів.
 Доповідаючи по проекту, Грицак В.М., відмітив те, що проект був суттєво доопрацьованим; норми проекту об’єднують весь спектр правил і заходів, які забезпечать безпеку та громадський порядок на місцях проведення футбольних матчів, а також визначають обов’язки організаторів та відповідальність за їх порушення. Народний депутат виразив думку, що проект може бути рекомендованим для прийняття в другому читанні.
Враховуючи думку Грицака В.М., комітетом було вирішено рекомендувати Верховній Раді Україні прийняти законопроект № 7137 у другому читанні та в цілому як Закон України.
2. Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України ,,Про державну податкову службу в Україні» (реєстр. №6682-1).
Проект Закону готується на друге читання. Законопроект передбачає внесення змін до Закону України ,,Про державну податкову службу в Україні” у частині структури податкової міліції.
Доповідаючи по законопроекту, народний депутат Грицак В.М., зазначив, що у зв’яку з новим Податковим кодексом зміни, що основні зміни, що пропонувалися цим проектом, вже внесені. Статус податкової міліції, права та обов’язки визначаються відповідно до законодавства про міліцію. Таким чином, є всі підстави, аби Верховна Рада України визначала загальну структуру та чисельність податкової міліції, так само як визначається загальна структура та чисельність МВС. І це в першу чергу гарантія для тих людей, які сьогодні в податковій міліції працюють, що будь-які зміни будуть робитися прозоро і через парламент.
Комітетом було вирішено перенести розгляд зазначеного питання на одне з наступних засідань Комітету у зв’язку з необхідністю більш ретельного вивчення даного законопроекту.
3. Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України "Про міліцію" (щодо обов'язків та прав міліції при забезпеченні дозвільної системи органами внутрішніх справ)», поданий народним депутатом України Грицаком В.М. (реєстр. №4829).
Проект Закону готується на перше читання. Мета, якої планується досягти з прийняттям акта, – закріплення законом необхідності отримання дозволів на право відкриття та функціонування штемпельно-граверних майстерень, виготовлення печаток і штампів, а також узгодження норм законів України „Про міліцію” і „Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”.
Як автор законопроекту, Грицак Василь Миколайович, зазначив, що проектом передбачається внесення змін до статей 10 (Основні обов’язки міліції) та 11 (Права міліції) Закону України „Про міліцію”. Зазначені зміни вносилися з урахуванням норм Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”. Таким чином у Законі встановлюється норма щодо обов’язкової видачі міліцією відповідно до законодавства дозволів на відкриття та функціонування штемпельно-граверних майстерень, на виготовлення печаток і штампів та право анулювати такі дозволи.
Одночасно, відповідно до статті 4 Закону України „Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності” (щодо необхідності регулювання певних відносин, пов’язаних з одержанням документів дозвільного характеру виключно законами) у статтях 10 та 11 Закону України „Про міліцію” встановлюється: необхідність одержання дозволів; платність видачі дозволів; строк прийняття рішення про видачу або відмову у видачі дозволів; вичерпний перелік підстав для відмови в його видачі та анулювання.
Члени Комітету підтримали позицію народного депутата та вирішили та рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду в першому читанні прийняти його за основу.