������ ������ �����������
Народний депутат України
Заслужений економіст України, кандидат юридичних наук,
генерал-лейтенант міліції, лауреат державної премії в галузі науки і техніки

Депутатська діяльність

10.09.2011 | Проведено засідання Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності

       7 вересня 2011 було проведено засідання Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. В ході засідання було розглянуто 13 законопроектів:

1. Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення відповідальності та вдосконалення державного регулювання у сфері містобудівної діяльності», поданий Кабінетом Міністрів України (реєстр. №8597).

2. Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо відповідальності за ухилення від служби осіб цивільного захисту в особливий період)», поданий Кабінетом Міністрів України (реєстр. №8684).

3. Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо правових наслідків порушення суддями, прокурорами та слідчими прав та свобод людини і громадянина, закріплених Конституцією України», поданий народними депутатами України Прокопчуком Ю.В., Шустік О.Ю., Стешенком О.М. та іншими (реєстр. №8615).

4. Проект Закону «Про внесення змін до деяких законів України (щодо відповідальності за забруднення повітря продуктами горіння)», поданий народним депутатом України Міщенком С.Г. (реєстр. №8502). 

5. Проект Закону «Про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо посилення заходів протидії екстремістській діяльності)», поданий народним депутатом України Колесніченком В.В. (реєстр. №8537).

6. Проект Закону «Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України (щодо ознайомлення з матеріалами кримінальної справи)», поданий народними депутатами України Рибаковим І.О., Каплієнком В.В. (реєстр. №8377).

7. Проект Закону «Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України (щодо забезпечення права журналістів на захист джерел інформації)», поданий народними депутатами України Павловським А.М., Кармазіним Ю.А., Оробець Л.Ю., та іншими (реєстр. №8256).  

8. Проект Закону «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення», поданий народним депутатом України Бевзом В.А. (реєстр. №7483). (Доопрацьований автором).

9. Проект Закону України «Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України (щодо уточнення підслідності)» (реєстр. №4505).

10. Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України "Про міліцію" (щодо обов'язків та прав міліції при забезпеченні дозвільної системи органами внутрішніх справ)», поданий народним депутатом України Грицаком В.М. (реєстр. №4829). 

11. Проект Закону «Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України (щодо зміни статусу зізнання як доказу вини в кримінальних справах)»(реєстр. №6059).

   12. Проект Закону України «Про внесення змін до статті 17 Закону України "Про міліцію" (щодо вимог до осіб, які приймаються на службу до міліції)» (реєстр. №6418).

    13. Проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії протиправному поглинанню та захопленню підприємств» (реєстр. № 6434).

Особливу увагу народний депутат України Грицак В.М. звертає на наступні законопроекти:

1) Проект Закону «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення», поданий народним депутатом України Бевзом В.А. (реєстр. №7483).

Проект Закону готується на перше читання. Метою законопроекту є збільшення санкцій в статті 174, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 265 Кодексу України про адміністративні правопорушення, встановлення відповідальності за порушення правил та порядку поводження із спеціальними засобами активної оборони, сприяння посиленню впливу суспільства на правосвідомість правопорушників.

Висловлюючи свою думку стосовно проекту, Грицак Василь Миколайович, зазначив, щоприйняття проекту Закону України “Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення” сприятиме запобіганню вчинення нових правопорушень і підвищенню рівня правової культури громадян, зміцненню законності та вихованню громадян у дусі безумовного і неухильного додержання вимог чинного законодавства.

Врахувавши позицію Грицака В.М. Комітет вирішив рекомендувати Верховній Раді України прийняти проект Закону № 7483 в першому читанні за основу.

2) Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України "Про міліцію" (щодо обов'язків та прав міліції при забезпеченні дозвільної системи органами внутрішніх справ)», поданий народним депутатом України Грицаком В.М. (реєстр. №4829).  

Проект Закону готується на перше читання. Мета, якої планується досягти з прийняттям акта, – закріплення законом необхідності отримання дозволів на право відкриття та функціонування штемпельно-граверних майстерень, виготовлення печаток і штампів, а також узгодження норм законів України „Про міліцію” і „Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”. Механізм реалізації акта передбачається шляхом виконання Міністерством внутрішніх справ своїх обов’язків.

Доповідаючи по проекту Закону, Василь Миколайович зазначив, що Рахункова палата України за результатами аудиту виконання правоохоронними органами дозвільних функцій засвідчила, що система видачі міліцією документів дозвільного характеру ґрунтується на чисельних підзаконних нормативних актах Кабінету Міністрів України, відомчих наказах та інструкціях і не відповідає всім вимогам чинного законодавства. Зокрема, існує потреба саме законом визначити необхідність отримання юридичними та фізичними особами дозволів на придбання, носіння, зберігання, використання спеціальних засобів індивідуального захисту та активної оборони. Таким чином проект передбачає внесення змін до статей 10 (Основні обов’язки міліції) та 11 (Права міліції) Закону України „Про міліцію”. Зазначені зміни вносилися з урахуванням норм Закону України „Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”. Депутат відмітив, що необхідність законодавчого регулювання дозвільної діяльності випливає із вимог до дозвільної системи у сфері господарської діяльності, що встановлені Законом України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».

Врахувавши думку Грицака В.М., Комітет вирішив рекомендувати Верховній Раді України прийняти проект Закону № 4829 в другому читанні та в цілому як Закон.

3) Проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії протиправному поглинанню та захопленню підприємств» (реєстр. № 6434).

Проект Закону готується на друге читання. Основною метою проекту є недопущення використання схем і методів протиправного поглинання та захоплення підприємств, що створює реальну загрозу національним і економічним інтересам нашої держави і вимагає формування ефективної системи протидії цим негативним проявам.

Доповідаючи по проекту Закону,Грицак В.М. зазначив, що за результатами аналізу та обговорення пропозицій суб’єктів права законодавчої ініціативи (117 пропозицій) до тексту законопроекту прийнятого в першому читанні, зауважень Головного юридичного управління Апарату Верховної ради України, враховуючи значущість сфери правового регулювання, якої торкається вказаний законопроект, відзначив, що законопроект потребує експертного висновку відповідних центральних органів виконавчої влади. З цією метою направлені відповідні листи до Кабінету Міністрів України та Адміністрації Президента України. Отже, враховуючи вищезазначене, народний депутат, запропонував повернутися до розгляду законопроекту після отримання експертних висновків, на одному з наступних засідань Комітету.

Всі члени Засіданні Комітету підтримали пропозицію Грицака В.М., та вирішили перенести розгляд питання на одне з наступних засідань Комітету.