������ ������ �����������
Народний депутат України
Заслужений економіст України, кандидат юридичних наук,
генерал-лейтенант міліції, лауреат державної премії в галузі науки і техніки

Про спілку

Міжнародна громадська організація «Спілка генералів органів внутрішніх справ України» (далі - Спілка) є добровільною самоврядною неприбутковою міжнародною громадською організацією, створеною громадянами України та іноземцями - особами зі спеціальним статусом*, що виявили бажання співпрацювати з метою виконання статутних завдань Спілки, спрямованих на сприяння реалізації та захисту соціальних та інших законних інтересів своїх членів.

Веб сторінка спілки: http://www.ovsgeneral.org.ua/